Yakma Teknolojisi

Yakma Teknolojisi 

 

Direkt yakma sistemi, bütün osthoff-senge gaze (yakma) makinelerinin teknolojik temelini oluşturmaktadır.

Direkt, çok yoğun bir alev ve serbest klavuzlanmış kumaş ile kısa temas süresi; polyesterin buharlaştırılması için gerekli ateşleme alevi sıcaklığı ve çeşitli yakma pozisyonları; Osthoff-senge yakma sisteminin belirleyici avantajlarıdır. 

Yakma Öncesi

Yakma Sonrası


"Double-Jet Burner"

(Dünya çapında patentlidir)

Yakma Alevi

Yakma Alevi

Kesiksiz Alev Bandı

Kesiksiz Alev Bandı

 

Bütün osthoff-senge yakma makinelerinin kalbi:

  • Hava-gaz karışımının sıkışma ve genleşme odalarından geçerek düzgün bir dağılıma ulaşması
  • İki paralel kesik düzeden çıkan hava gaz karışımı sayesinde kesiksiz-devamlı bir alev bantı elde edilmesi
  • Döküm seramik tuğlalardan yapılan yanma odalarında, hava-gaz karışımının ideal yanması ile homojen, stabil ve uniform bir alev oluşturulması
  • Doğal, rejenere ve sentetik elyaflı tekstil materyallerinin yakılması için temel ihtiyaç olan yüksek enerji ve konsantrasyona sahip alevin yaratılması

Yakma Pozisyonları

 

Serbest Kumaş Üzerinde Yakma 

 Alev, sık dokuma kumaşa dik bir açıyla gelir. Kumaş iki silindir arasında serbestçe klavuzlanmaktadır. Ağırlığı 125 g/m2'den yüksek doğal ve karışım elyaflar için tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 


Su Soğutmalı Silindir Üzerinde Yakma 

 Alev, su soğutmalı bir silindire sarılı kumaşın üzerine dik açıyla gelir. Sıcaklığa karşı hassas elyaflar, seyrek yapıya sahip kumaşlar, ağırlığı 125 g/m2'den düşük karışım elyaflı kumaşlar. 

 

 

 

 

 


Teğet Yakma 

 Alev, su soğutmalı bir silindire sarılı kumaşın üzerine teğet olarak gelir. Direkt aleve mağruz kalamayan kumaşlarda ve filemantsyon tamirinde tavsiye edilir

 

 

 

 

 


Alev Makaslama 

 Alev, bir yakma bıçağına sarılmış kumaşın üzerine teğet olarak en az temas süresi ile gelir. Yakma efekti sadece elyaf ucunda oluşur