Yakma Hatları

Yakma Hatları

Universal Yakma Ünitesi

4 adet yakma pozisyonu, kontrollü sıradışı performans ve yoğun yakma

 • Baz gaze makinesi 2 adet Double-Jet Burner beklerine sahip olup, kumaşın her iki tarafınıda tek geçişte veya bir tarafını iki defa yakabilir. 4 veya tek yakma pozisyonlu olarak üretilir. 
 • Yakıt olarak her türlü gazı kullanabilir veya talep edilmesi halinde gazlaştırılmış petrol veya keroseni - osthoff'un ürettiği gazlaştırıcı ile- kullanabilir. 
 • Oransal gaz hava karıştırma cihaz
 • Alev yoğun geniş bir aralıkta ayarlanabilir
 • Alev genişliği kademesiz (atlama yapmadan) ayarlanabilir
 • Alev - kumaş uzaklığı kademesiz ayarlanabilir
 • Yakma parametreleri el ile (manuel) veya program kontrollü ayarlanabilir
 • Yerel yönetmeliklerle uyumlu güvenlik ekipmanları
 • Yüksek hızlı işlemler için (örn, halat kasar hatları) 3 ve 4 bekli yakma makineleri mevcuttur

Dokuma Kumaşlar

 • Yüksek üretim ve performans için yakma ve ön-işlem üniteleri,
 • Sürekli çalışma için giriş ve çıkışta J-box,
 • Yakma girişinde ve çıkışında temizleme, 
 • 2, 3 veya 4 bekli gaze makineleri
 • Haşıl sökme veya peroksit kasar uygulamaları için emprenye teknesi

     


Açık En Örme Kumaşlar

Günümüzde örme kumaşşarın açık en olarak yakılması ve terbiyesi konusunda net bir trend vardır. Bu konuda çok önemli olan:

 • Kenarların düzgünce açılması ve kıvrılmanın giderilmesi
 • Gerilimi düşük ve kontrollü kumaş taşıma
 • Yumuşak, çok yoğun olmayan ama uniform bir yakma
 • Yakma sonrası temizlik ve iyi çalışan bir yangın söndürme ünitesi


Değişik Tüp Çaplarında Örme Kumaşlar için VARI-JET

 • Tüp kumaş, yakma sepeti denilen ünitenin tam çevresi üzerinden açılır
 • Yakma 2 düzlemsel ve 2 yarı-çember Double-Jet Burner bekler ile gerçekleşir
 • Alevin kumaşla buluştuğu yerde kumaş içeriden yakma sepeti ile korunur
 • Yakma pozisyonu su soğutmali silindir üzerinde yakma pozisyonu ile benzerdir

     


Denim için Standart ve Yıkamalı Hatlar

 

Denim için Konvensiyonel (Standart) Hatlar,

Yandaki standart bir yakma makinesi ile:

 • Dokuma levendinden giriş
 • Sürekli çalışma için J-box
 • Yakma makinesi girişinde ve çıkışında temizleme
 • 2 Double-Jet Burner bekli yakma ünitesi
 • Çıkışta sallama/katlama
 • veya çıkşta takip eden terbiye hattı (atkı düzeltme, sanfor vb.) için baypas (aşırma) 

Denim için Yıkamalı Hatlar

 

Günümüzde denim kumaşlar yakma makinesi sonrasında genelde 3 veya 4 kompartımanlı yıkama ünitelerinde yıkama ve dinlenme işlemi görürler. 

 

Kumaş çıkışta sarılabilir veya takip eden terbiye hattına yönlendirilebilir.

 


Yün ve Yün Karışımlı Kumaşlar

 

Taranmış yüne mükemmel ve kıymetli görüntüsünü veren özel parlaklığı ve tuşeyi elde etmek için yoğun bir yakma şarttır. 

Bunun yanında fırça rolikler ile yakmaya hazırlama ve sonrasında iyi bir temizlikte çok önemlidir. 

 

 

 

 


Teknik Tekstiller

 • Universal hatlara benzer
 • Bir veya iki tane Double-Jet Burner bek, ön ve/veya arka yüzü yakmak için
 • Su soğutmalı silindir üzerinde yakma pozisyonu
 • Yakılmış yüzeyi düzeltmek ve pürüzsüşleştirmek için bir veya iki tane kalandır ünitesi

 

 

 

 

 

 


Levendden Levende İplik Yakma

 • Çözgü levendinden çözgü levendine yanyana 800 ipliğe kadar çalışabilir
 • İki tane Double-Jet Burner bek
 • Yanma gazını uzaklıştırma ile beraber güçlü toz eksozu
 • Ek toz alma üniteleri
 • İplik yakma yüksek miktarda oldukça homojen yakılmış iplik elde edilmesini sağlar ve kontinü iplik merserize işleminde ilk adımdır

 

 

 


Halı Yakma "TS 9000"

Tufting makinesinden gelen halıların sırt kısmında genellikle çıkmış ilmekler veya kırık filamentler olur. Yakma ile bu zarar verici kısımlar yok edilir; lateks ve köpük ünitelerine düz ve temiz bir halı sırtı verilir.  İyileştirilmiş görüntünün yanında lateks ve köpük kullanımındaki ağır düşüşte diğer bir avantajıdır. 

 • Bir adet Double-Jet Burner bek vardır
 • Halı, yakma bıçağının üzerinde yüzü aşağı gelerek klavuzlanır
 • Alev teğet geçer
 • Alev yönlendirmesi yakma gazının kontrollü uzaklıştırması ile olur
 • Halı sırtı ve alev arasındaki mesafe ayarlanabilir
 • Alev açısı ayarlanabilir
 • Talep edilirse kalandır ünitesi eklenir